ข่าวสารเกี่ยวกับการอบรม


โครงการอบรมสัมมนา ผู้ตรวจสอบภายใน จากทฤษฎี สู่ วิถีปฏิบัติ ประจำปี 2567 หลักสูตร “การจัดทำรายงานการตรวจสอบ”

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง จัดโครงการอบรมสัมมนา ผู้ตรวจสอบภายใน จากทฤษฎี สู่ วิถีปฏิบัติ ประจำปี 2567 หลักสูตร “การจัดทำรายงานการตรวจสอบ”

เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่