หลักสูตร การจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีขายทอดตลาด

รายละเอียด

Posted at 18 Aug 2023

มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังได้จัดอบรมให้แก่บุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หลักสูตร การจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีขายทอดตลาด ตั้งแต่วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2566

โดยในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. 

มูลนิธิฯ ได้นำบุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าเยี่ยมชมกิจการและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีขายทอดตลาด ของกรมบังคับคดี ซึ่งในโอกาสดังกล่าวนางฐิติณัฏฐ์ ชัชพงศ์ ผู้จัดการมูลนิธิฯ เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ มอบกระเช้าของขวัญให้แก่ผู้แทนของกรมบังคับคดีเมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่