โครงการอบรมเพื่อเปิดมุมมองใหม่ของการตรวจสอบภายในกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร

รายละเอียด
มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลังได้จัดทำโครงการอบรมเพื่อเปิดมุมมองใหม่ของการตรวจสอบภายในกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร

วันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพ


เอกสารและรูปภาพที่เกี่ยวข้อง


เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่