โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปี 2561 หลักสูตร การเสนอราคาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐและผู้ที่สนใจ

มูลนิธิจะจัดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสนอราคาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรินิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic : e-bidding) สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐและผู้ที่สนใจ

เมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่