มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง แสดงความยินดีกับรองปลัดกระทรวงการคลังเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

รายละเอียด

Posted at 05 Oct 2021

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 14:30 น. นายมนัส แจ่มเวหา  อดีตอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ เนื่องในโอกาสได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงการคลังเมนู

โซเชียลมีเดีย & แผนที่